Ê×Ò³ | ¹«Ë¾¼ò½é | ²úÆ·ÖÐÐÄ | ÐÂÎÅÖÐÐÄ | ½â¾ö·½°¸ | ¼¼ÊõÖ§³Ö | ÁªÏµÎÒÃÇ
  Ö÷Ò³ >> ÁªÏµÎÒÃÇ
Òº¾§ÏÔʾÆÁ
  INNOLUX
  SHARP
  MISUBISHI
  AUO
  TIANMA
  Stock Panel
µç×èʽ´¥ÃþÆÁ
  DMC
  AMT
  OEM
µçÈÝʽ´¥ÃþÆÁ
  AMT
  OEM
¹¤Òµ¼¶ÏÔʾ½â¾ö·½°¸
  Òº¾§ÏÔʾÆÁÌ×¼þ(IDK)
  ¿ª·ÅʽҺ¾§ÏÔʾÆÁ(OFM)
  Ãæ°åʽҺ¾§ÏÔʾÆÁ(IPM)
ÉϺ£¶ËÒåµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾  
µç»°£º021-60912396
      021-60912398 ¡¡
´«Õ棺021-60910967 ¡¡
µç»°£º18918926910 (лÏÈÉú) ¡¡
Q  Q£º1034409475
ÓÊÏ䣺ÏúÊÛ sdaco1@163.com
      ÊÛºó sdaco2@163.com ¡¡
µØÖ·£ºÉϺ£ÊÐãÉÐÐÇøò§Ð˶«Â·1528ºÅ5ºÅ
      Â¥¶«¶þ²ã
Telephone£º021-60912396
           021-60912398
Fax£º021-60910967
Tel£º18918926910 (Mr Hsieh)
Q Q£º1034409475
Email£ºsales sdaco1@163.com
             sdaco2@163.com
Address£º1528 xu xing east road. minhang
         district of Shanghai no.5/f.,east
         on the second floor
 
 ©Bestcopco 2013.All rights reserved legal notices »¦ICP±¸10026742ºÅ
 
²úÆ·Áбí
Òº¾§ÏÔʾÆÁ
µç×èʽ´¥ÃþÆÁ
µçÈÝʽ´¥ÃþÆÁ
¹¤Òµ¼¶ÏÔʾ½â¾ö·½°¸
 
¸ü¶à+
½â¾ö·½°¸
½â¾ö·½°¸½â¾ö·½°¸½â¾ö..
 
¸ü¶à+
¹ØÓÚ¶ËÒå
¹«Ë¾¼ò½é
ÁªÏµÎÒÃÇ
 
 
ÓÑÇéÁ´½Ó
 
¸ü¶à+
 

»ìÄýÍÁ½Á°èÕ¾»ìÄýÍÁ½Á°è»úConcrete mixing station